Projekt: Gradnja novega poslovnega objekta RS1 d.o.o.

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Operacija: Ureditev objektov

Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

 

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

 

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

 

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.

 

 

Primeri označb na spletnih straneh:

 

http://kmetija-ajda.si/projekti/

https://www.kodila.si/

https://www.parkvojaskezgodovine.si/eu-projekti/program-razvoja-podezelja/

…..