Gradnja novega poslovnega objekta

Naziv ukrepa: RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Operacija: ureditev objektov
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na
podeželju

Cilji podukrepa:
– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
– krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:
– Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
– Povečanje števila zaposlenih;
– Varovanje okolja;
– Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:
– Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
– 1 nova zaposlitev
– Zmanjšanje vplivov na okolje
– Energetska učinkovitost tehnološke opreme